cropped-stsava3_edited.jpg

MEMBERSHIP

Чланство 

BE A MEMBER OF YOUR CHURCH

Every person, through the Sacrament of Baptism, becomes a member of the Church. That membership is maintained by participation in the life of the Church, through the Holy Sacrament of Confession and Communion. If a person is practicing that, they are a member of the Church regardless of their material abilities and situation. However, in our parishes there is also another type of membership: those who contribute by paying annual dues and have the right to help make decisions by voting at the annual and special meetings. We encourage and welcome those of you who are not paying members to set aside a little time and a little of your resources and become a member of your Church.  The doors of the Church are always open for everyone. Let us all come to our Church, for in that way we will be closer to God and closer to one another. 

БУДИ ЧЛАН СВОЈЕ ЦРКВЕ!

Свака особа кроз Свету Тајну Крштења постаје члан Цркве. То чланство у Цркви одржава се учешћем у животу Цркве, кроз Свете Тајне Исповести и Причешћа.  Ако особа то практикује, онда је она живи члан Цркве, без обзира на своје материјалне могућности. Међутим, у нашим парохијама постоји и чланство друге врсте. У једној парохији има парохијана који плаћају годишњу чланарину својој Црквено-школској општини, а има и оних који то не раде. Они који плаћају годишњу чланарину, стичу право да учествују у доношењу одлука.  Црква нити жели, а нити је то њена природа, да приморава било кога да буде њен члан кроз плаћање чланарине. Ипак, Ви који нисте чланови Црквено-школске општине, издвојте мало времена и мало средстава и будите њени чланови. Врата Цркве су увек и за све отворена. Приђимо својој Цркви, па ћемо се Богу приближити и на тај начин бити ближи и једни другима.

Membership Fees / Чланарина

Single person / Самци   $150.00

Senior Citizen / Пензионери  $100.00

Family / Породично    $250.00

 

Students are exempt as long as they attend school and are under the age of 25.

Студенти који редовно похађају школу ослобођени су чланарине све док не напуне 25 година, а имају иста права као и њихови родитељи који уплаћују чланарину.

Procedure of Becoming a Мember / Процедура Пријема Нових Чланова

  1. Fill out attached form - Попуните апликацију испод

  2. Write a check on St Sava Orthodox Church - Напишите чек на St Sava Orthodox Church

  3. Filled application along with check you may give directly to Church office every working day 10-3pm or mail both to St. Sava Church 3201 S. 51st St Milwaukee WI 53219 - Попуњену апликацију заједно са чеком доставите Црквеној канцеларији радним даном од 10-15 часова или обоје пошаљите поштом на St. Sava Church 3201 S. 51st St Milwaukee WI 53219

  4. When Priest signs and the church board approves you will receive welcome letter - Када Свештеник и управа одобре вашу апликацију добићете писмо добродошлице.

ALL CURRENT MEMBERS CAN PAY THEIR DUES GOING UNDER DONATЕ AND CHOOSE MEMBERSHIP DUES - СВИ ПОСТОЈЕЋИ ЧЛАНОВИ МОГУ ПЛАТИТИ ЧЛАНАРИНУ АКО ОДЕТЕ ИСПОД DONATE И СЕЛЕКТИРАТЕ MEMBERSHIP DUES